Ενημέρωση μελών ΔΣ για τα προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση μελών ΔΣ για τα προσωπικά δεδομένα

Διαβάστε το έντυπο ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ελληνικά:

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το έντυπο ενημέρωσης

Αγγλικά:

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το έντυπο ενημέρωσης