Ιστορική διαδρομή

Ιστορική διαδρομή

Τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια η Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ (Eurobank Leasing SA) εξελίσσεται σταθερά στην ελληνική αγορά χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) οχημάτων, εξοπλισμού και ακινήτων.

2021

Αλλαγή επωνυμίας

Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ (Eurobank Leasing SA).

2020

Αλλαγή επωνυμίας

Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ (Eurobank Ergasias Leasing).

2018

Ελληνική  Ένωση Εταιρειών Leasing

Τον Ιούνιο του 2018 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ αναλαμβάνει την προεδρία της Ελληνικής  Ένωσης Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

2015

Απορρόφηση της T CREDIT AE

Η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορροφά την εταιρεία T CREDIT AE Λειτουργικών Μισθώσεων.

2014

Απορρόφηση της T Leasing AE

Τον Ιούνιο του 2014 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορροφά την εταιρεία T Leasing AE Χρηματοδοτικές Μισθώσεις.

2012

Αλλαγή επωνυμίας

Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Eurobank Leasing).

2011

Απορρόφηση της Eurobank EFG Fin and Rent AE

Τον Ιούνιο του 2011 η EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορροφά την εταιρεία Eurobank EFG Fin and Rent AE.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ανακηρύσσεται η εταιρεία με τις περισσότερες νέες χορηγήσεις στην ελληνική αγορά για 10 συνεχή έτη.

2009

29η σε νέες χρηματοδοτήσεις για leasing ακινήτων

Η EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ ανακηρύσσεται 29η σε νέες χρηματοδοτήσεις για leasing ακινήτων και 47η συνολικά ανάμεσα σε 76 εταιρείες που συμμετείχαν στην ετήσια κατάταξη της Leaseurope (πανευρωπαϊκή ένωση εταιρειών leasing).

2006

500 εκατομμύρια ευρώ σε νέες χορηγήσεις

Η EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε νέες χορηγήσεις στην ελληνική αγορά.

2002

Απορρόφηση της EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ

Εγκρίνεται η συγχώνευση της EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ µε απορρόφηση από την εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας ΑΕ. Η επωνυμία αλλάζει σε EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ.

1991

Ίδρυση της εταιρείας

Η εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας ΑΕ (Ergoleasing ΑΕ) συστάθηκε στις 16 Μάιου 1991.