Leasing ακινήτων

Leasing ακινήτων

Με leasing ακινήτων αποκτάτε επαγγελματική στέγη για την επιχείρησή σας χωρίς να δεσμεύσετε τα κεφάλαιά σας. Μπορείτε επίσης να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας σε εμάς και να το επαναμισθώσετε (sale & leaseback) για να αυξήσετε τη ρευστότητά σας.

Ευέλικτη χρηματοδότηση

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε εταιρεία, με leasing ακινήτων αποκτάτε ακίνητο χωρίς να δεσμεύσετε τα κεφάλαιά σας.

Για οποιοδήποτε ποσό

Με leasing ακινήτων εξασφαλίζετε χρηματοδότηση για οποιοδήποτε ποσό. Αρκεί το ακίνητο να εξυπηρετεί τις επαγγελματικές ανάγκες σας.

Από 10 έως 15 χρόνια

Η διάρκεια της σύμβασης για leasing ακινήτων είναι από 10 έως 15 χρόνια.

Ακίνητα επαγγελματικής χρήσης

Με leasing ακινήτων λαμβάνετε χρηματοδότηση για όλα τα είδη ακινήτων επαγγελματικής χρήσης, όπως:

 • Κτίρια γραφείων
 • Καταστήματα
 • Εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα
 • Ξενοδοχεία
 • Βιομηχανοστάσια και βιοτεχνικά κτίρια
 • Αποθήκες και λοιπά ακίνητα για επαγγελματική στέγη

Τα οικόπεδα και οι κατοικίες εξαιρούνται από το leasing ακινήτων.

Direct leasing ή sale & leaseback;

Εάν έχετε εταιρεία μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ direct leasing και sale & leaseback.

Με direct leasing επιλέγετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει. Το αγοράζουμε και το μισθώνουμε σε εσάς. Μόλις λήξει η σύμβαση μίσθωσης, αγοράζετε το ακίνητο, καταβάλλοντας ένα προσυμφωνημένο ποσό.

Εάν έχετε ήδη στην κατοχή σας ένα ακίνητο, μπορείτε να επιλέξετε sale & leaseback. Πουλάτε το ακίνητο σε εμάς χωρίς να επιβαρύνεστε με έξοδα προσημείωσης ή φόρο μεταβίβασης 3%. Στη συνέχεια, μισθώνετε το ακίνητο από εμάς και στη λήξη της σύμβασης το αγοράζετε.

Πλεονεκτήματα του leasing ακινήτων

Καταβολή μισθώματος για το ακίνητό σας σύμφωνα με την ταμειακή ρευστότητά σας και άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα.

Μίσθωμα κάθε μήνα ή τρίμηνο

Μπορείτε να επιλέξετε να καταβάλετε το μίσθωμα κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες, ανάλογα με την ταμειακή ροή σας.

Το μίσθωμα αποπληρώνει κεφάλαιο και τόκους. Τα έξοδα χρήσης τα πληρώνετε εσείς.

Μίσθωμα ανάλογα με τη ρευστότητά σας

Μπορούμε να σχεδιάσουμε την καταβολή του μισθώματός σας με βάση την εποχικότητα και τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας.

Απαλλαγή από ΦΠΑ

Τα μισθώματα απαλλάσσονται από ΦΠΑ, εκτός από τα μισθώματα που αφορούν βιομηχανοστάσια.

Χωρίς εισφορά Ν.128/1975

Στο επιτόκιο δεν προστίθεται το 0,60%, η εισφορά του Ν.128/1975, όπως ισχύει με τον τραπεζικό δανεισμό.

Στο leasing ακινήτων το είδος του επιτοκίου είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor.

Στο επιτόκιο προστίθεται το περιθώριο (spread), που καθορίζεται ανά περίπτωση.

Σύνδεση με αναπτυξιακά προγράμματα

Η χρηματοδότηση ακινήτων με τη μορφή leasing μπορεί να συνδεθεί με αναπτυξιακά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο).

Έτσι μπορείτε να εξασφαλίσετε πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Αγορά ακινήτου στη λήξη

Μόλις λήξει η μίσθωση, αγοράζετε το ακίνητο, καταβάλλοντας ένα προσυμφωνημένο ποσό.


Μας ρωτούν συχνά για το leasing ακινήτων

 • Όχι. Το μίσθωμα που καταβάλλετε αποπληρώνει κεφάλαιο και τόκους.

  Όλα τα άλλα έξοδα χρήσης του ακινήτου, όπως ασφάλιστρα, ΕΝΦΙΑ ή έξοδα συντήρησης, τα πληρώνετε εσείς

 • Χρεώνεστε με τόκους υπερημερίας για το ποσό που δεν έχετε καταβάλει.

 • Ναι, εφόσον λάβετε σχετική έγκριση από εμάς.

Πωλήσεις - Αγγελίες

Επενδύστε σε μεταχειρισμένα οχήματα ή επαγγελματικό εξοπλισμό και ακίνητα.

Πωλήσεις οχημάτων

Αποκτήστε το μεταχειρισμένο ΙΧ επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σας.
ΒΡΙΣΚΩ όχημα

Πωλήσεις ακινήτων

Αγοράστε ακίνητο για επιχειρηματικό ή επενδυτικό σκοπό σε όλη την Ελλάδα.
ΒΡΙΣΚΩ ακίνητο