Διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

Διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Eurobank Leasing διόρισε νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Μάρκο Λεονάρδο.

Ο κ. Λεονάρδος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Master of Science in Management, με διάκριση, από το University of Lancaster της Μ. Βρετανίας και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Ο κ. Λεονάρδος εντάχθηκε στη μητρική Τράπεζα Eurobank το 2007 στο Corporate & Investment Banking, με ευθύνη διαχείρισης μεγάλου δανειακού χαρτοφυλακίου εταιρικών ομίλων. Τον Οκτώβριο του 2022 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας Eurobank Leasing. 

Υπηρεσίες leasing

Η μακροχρόνια χρηματοδότηση που χρειάζεστε ως εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας.
Leasing οχημάτων

Leasing οχημάτων

Αποκτήστε με leasing το επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σας.
Leasing εξοπλισμού

Leasing εξοπλισμού

Εξασφαλίστε χρηματοδότηση για επαγγελματικό εξοπλισμό χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
Leasing ακινήτων

Leasing ακινήτων

Μισθώστε το ακίνητο που καλύπτει τις ανάγκες σας, με μακροχρόνια μίσθωση και χωρίς να δεσμεύετε κεφάλαια.