5+1 λόγοι για να επιλέξετε leasing

5+1 λόγοι για να επιλέξετε leasing

Ανακαλύψτε τα βασικά οικονομικά πλεονεκτήματα του leasing. Δείτε πώς ενισχύει την απόδοση και τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

1. Καταβολή μισθωμάτων με βάση τις ανάγκες σας

Σχεδιάζουμε μαζί την καταβολή των μισθωμάτων σας με βάση τις ανάγκες σας.
Έτσι μπορείτε να καταβάλλετε το μίσθωμά σας:

  • Κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες, σε ισόποσες δόσεις.
  • Με βάση την εποχικότητα και τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας.

2. Σταδιακή εξόφληση του ΦΠΑ

Όταν επιλέγετε leasing, καταβάλουμε εμείς τον συνολικό ΦΠΑ του τιμολογίου. Εσείς εξοφλείτε σταδιακά τον ΦΠΑ, κάθε φορά που πληρώνετε το μίσθωμά σας.

Επιπλέον, το μίσθωμα για leasing ακινήτων απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί το μίσθωμα για βιομηχανοστάσια.

3. Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης

Όταν επιλέγετε leasing ακινήτων, απαλλάσσεστε από σημαντικά έξοδα και χρεώσεις που θα πληρώνατε εάν αποκτούσατε χρηματοδότηση με τραπεζικό δανεισμό: 

  • Εισφορά του Ν.128/75 (0,60%) για όχημα, επαγγελματικό εξοπλισμό ή ακίνητο.
  • Κόστος προσημείωσης για το ακίνητο στην περίπτωση του direct leasing.
  • Φόρος μεταβίβασης (3%) και κόστος προσημείωσης για το ακίνητο στην περίπτωση του sale & leaseback.

4. Σύνδεση με αναπτυξιακά προγράμματα

Η χρηματοδότηση με τη μορφή leasing μπορεί να συνδεθεί με αναπτυξιακά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο).

Έτσι μπορείτε να εξασφαλίσετε πολύ χαμηλό επιτόκιο.

5. Χρηματοδότηση για το συνολικό ποσό

Με leasing λαμβάνετε χρηματοδότηση για έως και τη συνολική αξία του οχήματος, του επαγγελματικού εξοπλισμού ή του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.

+ Επιπλέον ρευστότητα

Όταν επιλέγετε leasing, έχετε μακροχρόνια χρηματοδότηση, χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαια της επιχείρησής σας. 

Αυτό σας εξασφαλίζει επιπλέον ρευστότητα για τα καθημερινά σας έξοδα.

Υπηρεσίες leasing

Η μακροχρόνια χρηματοδότηση που χρειάζεστε ως εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας.
Leasing οχημάτων

Leasing οχημάτων

Αποκτήστε με leasing το επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σας.
Leasing εξοπλισμού

Leasing εξοπλισμού

Εξασφαλίστε χρηματοδότηση για επαγγελματικό εξοπλισμό χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
Leasing ακινήτων

Leasing ακινήτων

Μισθώστε το ακίνητο που καλύπτει τις ανάγκες σας, με μακροχρόνια μίσθωση και χωρίς να δεσμεύετε κεφάλαια.