Τα βασικά για το leasing

Τα βασικά για το leasing

Με leasing εξασφαλίζετε μακροχρόνια χρηματοδότηση για να επενδύσετε σε επαγγελματικό εξοπλισμό, οχήματα ή ακίνητα. Έτσι βελτιώνετε την απόδοση της επιχείρησής σας χωρίς να δεσμεύσετε τα κεφάλαιά σας.

Ανακαλύψτε τις διαφορετικές μορφές leasing και βρείτε αυτή που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες.

Μακροχρόνια χρηματοδότηση

Το leasing είναι μακροχρόνια χρηματοδότηση για οχήματα, επαγγελματικό εξοπλισμό και ακίνητα.

Με σύγχρονους και ευέλικτους τρόπους που ευνοούν τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, το leasing σας επιτρέπει να επενδύετε σε:

 • Οχήματα  – ΙΧ επιβατικά, επαγγελματικά και φορτηγά.
 • Επαγγελματικό εξοπλισμό  – ιατρικά μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, εκτυπωτικά και εξοπλισμός γραφείου, μηχανές συσκευασίας, κ.λπ.
 • Ακίνητα  – γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, κ.λπ..

Για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες

Μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση με τη μορφή leasing εάν έχετε εταιρεία ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας.

Το leasing απευθύνεται σε:

 • Εταιρείες (νέες ή παλαιές επιχειρήσεις) δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος και τη νομική μορφή τους.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες όταν ο εξοπλισμός προορίζεται για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού σκοπού τους.

Direct leasing

Το direct leasing είναι η πιο απλή μορφή financial leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) για να εκσυγχρονίσετε μια επιχείρηση.

Είναι το direct leasing για εσάς;

Το direct leasing αφορά τη μίσθωση οχημάτων, επαγγελματικού εξοπλισμού ή ακινήτων. Απευθύνεται αποκλειστικά σε:

 • Εταιρείες
 • Ελεύθερους επαγγελματίες

Πώς λειτουργεί το direct leasing

Έστω ότι θέλετε να επενδύσετε σε επαγγελματικό εξοπλισμό με direct leasing:

 1. Επιλέγετε τον εξοπλισμό που θέλετε από τον προμηθευτή, διαπραγματεύεστε την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής, και μας ενημερώνετε.

Αφού εγκριθεί η χρηματοδότησή σας, αγοράζουμε τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή. Εσείς δεν εμπλέκεστε στη συναλλαγή.

 1. Μισθώνετε τον εξοπλισμό από εμάς για καθορισμένη διάρκεια μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
 2. Μόλις λήξει η μίσθωση, αγοράζετε τον εξοπλισμό, καταβάλλοντας ένα συμβολικό, προσυμφωνημένο ποσό.

Τι περιλαμβάνει το μίσθωμά σας

Το μηνιαίο μίσθωμα που πληρώνετε σε εμάς για direct leasing περιλαμβάνει:

 • Κεφάλαιο
 • Τόκους

Τα μισθώματα επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

Εσείς πρέπει να πληρώσετε απευθείας:

 • Ασφάλεια
 • Έξοδα χρήσης

Sale & leaseback

Το sale & leaseback σας εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα, ώστε να αξιοποιείτε τα κεφάλαιά σας σε άλλες δραστηριότητες.

Είναι το sale & leaseback για εσάς;

Το sale & leaseback είναι ένα είδος financial leasing (χρηματοδοτική μίσθωση). Αφορά τη μίσθωση επαγγελματικού εξοπλισμού ή ακινήτων.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε:

 • Εταιρείες

Πώς λειτουργεί το sale & leaseback

Έστω ότι έχετε στην κατοχή σας ένα ακίνητο που βρίσκεται σε πλήρη νομική και πολεοδομική τάξη. Με sale & leaseback:

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα προσημείωσης ή φόρους.

 1. Πουλάτε το ακίνητο σε εμάς. Η χρήση του ακινήτου παραμένει σε εσάς.
 2. Μισθώνετε το ακίνητο από εμάς για καθορισμένη διάρκεια μίσθωσης.
 3. Μόλις λήξει η μίσθωση, αγοράζετε ξανά το ακίνητο από εμάς.

Τα πλεονεκτήματα του sale & leaseback

 • Μετατρέπετε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σας σε μακροπρόθεσμες.
 • Αυξάνετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας .
 • Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό ή το ακίνητο.

Operating leasing

Με operating leasing μισθώνετε κυρίως οχήματα. Το μίσθωμα καλύπτει κόστος χρήσης και έξοδα όπως ασφάλεια και συντήρηση.

Είναι το operating leasing για εσάς;

Το operating leasing, γνωστό και ως χρονομίσθωση, αφορά κυρίως τη μίσθωση οχημάτων. Απευθύνεται σε:

 • Εταιρείες
 • Ελεύθερους επαγγελματίες

Προς το παρόν, η Eurobank Leasing προσφέρει υπηρεσίες operating leasing μέσω συνεργατών.

Πώς λειτουργεί το operating leasing

Έστω ότι θέλετε να μισθώσετε ένα όχημα με operating leasing:

Αφού εγκριθεί η χρηματοδότησή σας, η εταιρεία leasing αγοράζει το όχημα από τον προμηθευτή. Εσείς δεν εμπλέκεστε στη συναλλαγή.

 1. Επιλέγετε τον τύπο οχήματος που θέλετε να μισθώσετε και  ενημερώνετε την εταιρεία leasing.
 2. Μισθώνετε το όχημα από την εταιρεία leasing για καθορισμένη διάρκεια μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
 3. Μόλις λήξει η μίσθωση, επιστρέφετε το όχημα στην εταιρεία leasing.

Τι περιλαμβάνει το μίσθωμά σας

Το μηνιαίο μίσθωμα που πληρώνετε για operating leasing περιλαμβάνει:

 • Κόστος χρήσης
 • Ασφάλεια
 • Άλλα έξοδα συντήρησης (π.χ. σέρβις, αλλαγή ελαστικών)

Τα μισθώματα επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

Vendor leasing

Το vendor leasing είναι μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρειών leasing και προμηθευτών εξοπλισμού.

Είναι το vendor leasing για εσάς;

Το vendor leasing απευθύνεται αποκλειστικά σε προμηθευτές οχημάτων και εξοπλισμού. Μπορείτε να μισθώσετε μόνο:

 • Επαγγελματικά οχήματα – π.χ. φορτηγά ή λεωφορεία.
 • Εξοπλισμό – π.χ. ιατρικά μηχανήματα ή εκτυπωτικά μηχανήματα.

Πώς λειτουργεί το vendor leasing

Έστω ότι είστε προμηθευτής επαγγελματικού εξοπλισμού:

 1. Προτείνετε το vendor leasing ως εναλλακτική επιλογή στον πελάτη σας που ενδιαφέρεται να αγοράσει τον εξοπλισμό σας.
 2. Ο πελάτης σας υποβάλει αίτηση για leasing σε εμάς. 

Πουλάτε σε εμάς τον εξοπλισμό μόλις εγκριθεί το αίτημα του πελάτη σας.

Εξοφλούμε πλήρως το τιμολόγιό σας εκείνη τη στιγμή και αναλαμβάνουμε εμείς την είσπραξη των μισθωμάτων από τον πελάτη.

Τα πλεονεκτήματα του vendor leasing

 • Εισπράττετε το ποσό του τιμολογίου σας εφάπαξ. 
 • Ενισχύετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας.
 • Αποφεύγετε τον κίνδυνο καθυστερημένων οφειλών.
 • Διευρύνετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας.