Πώς αποκτάτε χρηματοδότηση με leasing

Πώς αποκτάτε χρηματοδότηση με leasing

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε χρηματοδότηση με leasing για οχήματα, επαγγελματικό εξοπλισμό ή ακίνητα. Ελάτε σε ένα κατάστημα Eurobank για να υποβάλετε την αίτησή σας και να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.

Επιλογή οχήματος, εξοπλισμού ή ακινήτου

Επιλέγετε το όχημα, τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και μας γνωστοποιείτε τον προμηθευτή ή τον πωλητή.

Για οχήματα

Επιλέγετε το επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις επιχειρηματικές ανάγκες σας από αντιπροσωπεία ή προμηθευτή στην Ελλάδα. Διαπραγματεύεστε την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής. 

Για πολύ εξειδικευμένα οχήματα, μπορείτε να επεκτείνετε την αναζήτησή σας σε προμηθευτές στο εξωτερικό.

Για επαγγελματικό εξοπλισμό

Επιλέγετε τον επαγγελματικό εξοπλισμό που καλύπτει τις επιχειρηματικές ανάγκες σας από τον κατάλληλο προμηθευτή. Διαπραγματεύεστε την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής.

Εάν πρόκειται για μεταχειρισμένο εξοπλισμό, γίνεται πρώτα εκτίμηση.

Για ακίνητα

Επιλέγετε το ακίνητο που καλύπτει τις επιχειρηματικές ανάγκες σας. Διαπραγματεύεστε την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής.

Στα ακίνητα γίνεται εκτίμηση και τεχνικός έλεγχος πριν από την αγορά και τη μίσθωση του ακινήτου.

Υποβολή αίτησης

Υποβάλλετε την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά σας στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση leasing.

Ελάτε στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί. Εκεί υποβάλλετε την αίτησή σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφόσον ο φάκελός σας είναι πλήρης, η αίτησή σας προωθείται στις αρμόδιες επιτροπές της Eurobank για να λάβει έγκριση.

Υπογραφή σύμβασης leasing

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, υπογράφετε τη σύμβαση leasing, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της χρηματοδότησης.

Εάν η αίτησή σας αφορά τη χρηματοδότηση ακινήτου, υπογράφετε πρώτα την εντολή αγοράς του ακινήτου. Στη συνέχεια αγοράζουμε το ακίνητο από τον πωλητή. Για να σας το μισθώσουμε, υπογράφετε τη σύμβαση leasing.

Η σύμβαση leasing περιλαμβάνει συνήθως:

  • Τα στοιχεία του οχήματος, εξοπλισμού ή ακινήτου.
  • Το κεφάλαιο χρηματοδότησης.
  • Τη διάρκεια μίσθωσης.
  • Το μίσθωμα και τον τρόπο καταβολής.
  • Το συνολικό επιτόκιο και το επιτόκιο υπερημερίας.
  • Τη διαδικασία προεξόφλησης.
  • Το προσυμφωνημένο ποσό αγοράς στη λήξη της μίσθωσης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ή της εντολής αγοράς, παραγγέλνουμε το όχημα ή τον εξοπλισμό, ή αγοράζουμε το ακίνητο.

Παραλαβή εξοπλισμού, οχήματος ή ακινήτου

Μόλις παραλάβετε το όχημα, τον εξοπλισμό ή το ακίνητο, εξοφλούμε εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή ή τον πωλητή. 

Στη λήξη της σύμβασης μίσθωσης

Αγοράζετε το όχημα, τον εξοπλισμό ή το ακίνητο από εμάς, καταβάλλοντας το προσυμφωνημένο ποσό.

Το προσυμφωνημένο ποσό αναγράφεται στη σύμβαση leasing. Είναι συμβολικό, π.χ. 50€.

Υπηρεσίες leasing

Η μακροχρόνια χρηματοδότηση που χρειάζεστε ως εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας.
Leasing οχημάτων

Leasing οχημάτων

Αποκτήστε με leasing το επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σας.
Leasing εξοπλισμού

Leasing εξοπλισμού

Εξασφαλίστε χρηματοδότηση για επαγγελματικό εξοπλισμό χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.
Leasing ακινήτων

Leasing ακινήτων

Μισθώστε το ακίνητο που καλύπτει τις ανάγκες σας, με μακροχρόνια μίσθωση και χωρίς να δεσμεύετε κεφάλαια.